Podatek dochodowy, a upominki z logo firmy

Przekazywanie klientom upominków z logo firmy o małej wartości, jest coraz częściej wykorzystywane przez Firmy jako forma promocji marki oraz produktu. Są to najczęściej koszulki, bluzy, parasole, długopisy oraz inne gadżety reklamowe o niskim koszcie jednostkowym. Wszystkie te upominki posiadają logo firmy wraz z danymi teleadresowymi w tym bardzo często adresem internetowym.

Czy wydatki na upominki reklamowe z logo firmy możemy zaliczyć do kosztów podatkowych?

Zaliczając wydatki poniesione na zakup przedmiotów z logo firmy do kosztów podatkowych, należy mieć na względzie, czy ich rozdawanie ma charakter reklamowy, czy też reprezentacyjny. Tylko bowiem wydatki o charakterze reklamowym można zaliczyć do kosztów podatkowych.

W ustawach podatkowych nie ma definicji reklamy  i reprezentacji. Jednak z orzecznictwa i piśmiennictwa wynika, że reklama to zachowania polegające na zachęceniu potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów lub usług. Rozpowszechnianie informacji o firmie poprzez utrwalanie jej marki wśród potencjalnych klientów ma również charakter reklamowy. Natomiast przez reprezentację rozumie się okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją firmy.

Przekazywanie prezentów o małej wartości z logo firmy ma na celu rozpowszechnianie marki firmy w środowisku, co może wpłynąć na poszerzenie kręgu potencjalnych klientów. A zatem wydatki na takie upominki mają związek z przychodami firmy i mogą być zaliczone do kosztów pośrednio związanych uzyskaniem przychodu.

Ważna interpretacja IS
Jeżeli wręczane prezenty są opatrzone w sposób trwały logo firmy, ich wartość jednostkowa jest stosunkowo niska i nie mają charakteru okazałości, wydatki poniesione na ich nabycie mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 31 stycznia 2011 r.,nr IPPB1/415-1097/10-2/ES

W Jakiej wysokości przekazane świadczenie jest zwolnione od podatku?

Otrzymane prezenty rozdawane klientom w ramach akcji reklamowych są dla odbiorców nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 20 ustawy o PIT, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Ważne
Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.


Kiedy masz złożyć informację podatkową?
Warto też zwrócić uwagę na obowiązki dokumentacyjne spółki wobec podatników, na rzecz których spółka dokonała nieodpłatnych świadczeń, określonych w art. 20 ustawy o PIT, a także wobec organów podatkowych. Spółka, która w ramach akcji promocyjnych rozdaje prezenty, których wartość jednorazowo przewyższa kwotę 200 zł ma obowiązek wykazać je w formularzu PIT-8C  "Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych". Do końca lutego następnego roku podatkowego po roku, w którym dokonała nieodpłatnych świadczeń, ma obowiązek przesłać informację PIT-8C podatnikowi (osobie, która otrzymała nieodpłatne świadczenie), a także urzędowi skarbowemu właściwemu według zamieszkania podatnika. W informacji spółka nie wykazuje świadczeń zwolnionych od podatku, czyli tych prezentów, które nie miały jednorazowo wartości powyżej 200 zł.


Źródło: Miesięcznik Koszty w Firmie (http://www.wiadomosci.egospodarka.pl/art/zrodlo/Koszty-w-Firmie,177.html)